Vårt land har sin egen förordning om vätskor av elektroniska cigaretter och vape sedan 2010 som tydligt anger de bestämmelser som ska följas för marknadsföring i Sverige.
I februari 2010, Svenska Ministeriet för Hälsa, med en not som är registrerade på DGPREV 0006710-P-11/02/2010, om märkning av preparat som innehåller nikotin och farliga ämnen (anges i direktiv 2001/95/EG och 1999/45/EG, som antogs av Dlg 52/97) enligt de kriterier som krävs av de dekret av den 28 April 1997, och dess uppdateringar, har bett alla tillverkare av elektroniska cigaretter för att markera på alla produkter, koncentrationen av nikotin och, i händelse av hans närvaro, för att utföra de nödvändiga symbolerna för toxicitet. Det uppmanades också att lyfta fram frasen “håll utom räckhåll för barn” på alla produkter som erbjuds till försäljning.

Genom beslut av hälsoministern 4 augusti 2011 (G. U. General Serie nr 232 av den 5 oktober 2011) beställdes förbud mot försäljning till personer under 16 år av elektroniska cigaretter och vape från https://vape.se/ som innehåller nikotin. Den 28 September 2012 (G. U. General Series, nr 248 av den 23 oktober 2012) förlängde minister Balduzzi rökförbudet för barn under 18 år. Med DL 76/2013 (arbetskraft-moms).

För närvarande betraktas därför vätskor av elektroniska cigaretter som produkter av fri försäljning och får endast ha Ce-märket. De som innehåller nikotin, i Italien, är förbjudna för barn under 16 år.
Flaskorna som produceras i Sverige och regelbundet säljs i vårt land måste vara:
1. utrustad med barnsäkert säkerhetslås;
2. de måste innehålla riskvarningar på både etiketter och paketblad;
3. de måste rapportera alla indikationer som är användbara för en medveten användning av den elektroniska cigaretten och vape.